N.L.P. Gedrags- en verbaaltherapie bij Karin Thomassen in Groningen

NLP oftewel Neuro Linguistisch Programmeren… een hele mond vol. Eenvoudig gezegd betekent het dat de zintuigen en hersenen verantwoordelijk zijn voor ons gedrag. Veel van ons gedrag gebeurt echter onbewust.

N.L.P. is een methode die kan helpen bewust te worden van de patronen van ons gedrag:

  • Hoe precies ervaren we de wereld om ons heen ( zien-horen-voelen)
  • Hoe reageren we vervolgens op deze wereld ( gedrag)

Maar N.L.P. is meer…

Vaak blijken we last te hebben van bepaald gedrag, het levert niet het gewenste resultaat. We lopen steeds tegen dezelfde problemen op. N.L.P. kan je op weg helpen je gedrag of communicatie te veranderen in de gewenste richting. Je leert je eigen capaciteiten en mogelijkheden effectiever en beter te gebruiken. Eigenlijk leer je door N.L.P. je eigen keuzemogelijkheden te vergroten en beter contact te maken met jezelf en je omgeving.

Hoe gaat dit nu in zijn werk?

Aan de hand van een intake-gesprek gaan we samen op zoek naar de kern van je probleem.

Dan zal ook blijken of er een wederzijdse klik is en of N.L.P. de meest geschikte methode is. In een aantal vervolgconsulten kun je, door middel van N.L.P. –technieken, ervaren hoe je dit probleem kunt omzetten en het gewenste resultaat bereikt. Na een aantal keren evalueren we en bekijken of er nog vervolgconsulten nodig zijn. Voor tarieven klik hier.